Årsmøte
UBIL sitt årsmøte ble avholdt 20. mars 2017. Årsmøtereferat er tilgjengelig her
UBIL styret
Bli medlem

Ta kontakt med styret
To become a member contact the board

Aktuelt

UBIL deltar i SYKLE TIL JOBBEN aksjonen
19. april til 17. juni 2017
Se: sykletiljobben.no

Badminton

UBILs badmintonspillere deltar i ulike stevner og turneringer i løpet av året, som oftest i helger. Tidligere deltok vi også aktivt i bedriftsserien i badminton i Bergen, men denne ble dessverre nedlagt for noen år siden.

Treningstid

Studentsenteret, torsdag kl. 16-18.

Kontakt

Ingunn Skare, Universitetsbiblioteket Universitetsdirektørens kontor, tlf. 975 22 004.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.