Årsmøte
UBIL sitt årsmøte ble avholdt 20. mars 2017. Årsmøtereferat er tilgjengelig her
UBIL styret
Bli medlem

Ta kontakt med styret
To become a member contact the board

Aktuelt

UBIL deltar i SYKLE TIL JOBBEN aksjonen
19. april til 17. juni 2017
Se: sykletiljobben.no

Skyting

Skytegruppen er i gang igjen etter en tid med lite aktivitet!

Tidligere har  skytegruppen drevet med luftgeværskyting og deltatt i bedriftstevner. Skytegruppen har hatt sin base i Åstveithallen. Der var gruppens utstyr oppbevart. Gruppen har hatt fire luftgevær (konkurransevåpen) som medlemmene deler på.

Kontakt Trond Gravvold IT-avdelingen, tlf. 924 87 482

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.