Årsmøte
UBIL sitt årsmøte ble avholdt 20. mars 2017. Årsmøtereferat er tilgjengelig her
UBIL styret
Bli medlem

Ta kontakt med styret
To become a member contact the board

Aktuelt

UBIL deltar i SYKLE TIL JOBBEN aksjonen
19. april til 17. juni 2017
Se: sykletiljobben.no

Medlemmer

Hvem kan bli medlem?

Universitetets bedriftsidrettslag – UBIL – er et av flere velferdstilbud til universitetets ansatte (NB: krever innlogging på intranett. Side åpnes i nytt vindu).

Alle ansatte ved Universitetet i Bergen og Studentsamskibnaden i Bergen og deres ektefeller kan bli medlem av UBIL. Studenter med studierett anses som ansatte ved UiB.

Medlemskap koster kr. 300,- pr år.

Medlemskontingent trekkes i lønn etter samtykke.

Eksternt ansatt?

Ansatte ved bedrifter med særlig tilknytning til UiB kan også bli medlemmer etter vedtak i UBIL-styret. UBIL har blant annet medlemmer fra følgende bedrifter:

NSD
UNI Research
Nansensenteret
SIU
m.m.

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.