Fotball – Herrer

UBIL har to herrelag, et førstelag og et oldboyslag. Begge lagene har felles treninger på Studentsenteret, men samles også til utetrening i sommerhalvåret. Oldboyslaget spiller i 1. divisjon i sin klasse, mens førstelaget spiller i 2. divisjon i bedriftsserien.

Oldboyslaget klart for 1. divisjon før siste kamp er spilt.
Oldboyslaget feirer 2. pl. i serien 2014
Opprykk til 1. divisjon etter et kort opphold i divisjonen under.

Fra Bio-Info nr. 35, 16. oktober 2009 (UiB): «I en pressekonferanse for den samlede internasjonale fotballpressen hvor han uttalte seg om UBILs ligagull var spillende manager Rune J. Falch tydelig rørt. «Jeg er tydelig rørt når jeg nu uttaler meg om ligagullet», sa Falch.
UBIL spiller i den desidert høyeste divisjonen av oldboysfotball i Hordaland fotballkrets, og lagets prestasjon
vil trolig vekke oppsikt også utenfor Slettebakk-regionen.»Vi har operert med et svært begrenset budsjett, og dette viser at også i toppfotballen er det mulig å komme langt med små ressurser», påpekte Falch. «I en bedrift med tusenvis av ansatte har vi nøyet oss med å inngå kontrakter med en liten, kompakt og lojal spillergruppe. Lønnskravene har ikke vært høyere enn at de har blitt ivaretatt i lokale og sentrale forhandlinger. Dette har åpenbart – heh – lønnet seg», spøkte han smart, åpenbart tilfreds med både seg selv og sine.
– Hva er for øvrig hemmeligheten bak suksessen, da?
«Vi har vært veldig flinke til å nullstille oss efter kamper», forklarer han. «Vi har systematisk avreagert efter hver kamp gjennom omfattende forskning, undervisning og administrasjon. Her skal UiB ha kreditt for at de har lagt svært godt til rette for dette. Dessuten er det slik at flere av lagene vi har møtt har benyttet seg av taktiske krumspring, som f.eks. å stille med færre enn syv mann, eller ved å forsøke å vinne mot oss. Vi har stort sett vært overbeviste og selvsikre nok til å ikke la oss lure.»
– Dette synes å bekrefte inntrykket av en erfaren og klok tropp. Enkelte vil likevel hevde at spillergruppen begynner å dra på årene?
«Det er riktig», svarte Falch kryptisk. «Det finnes analytiske påstander og så finnes det syntetiske påstander. Spørsmålet ditt synes å være av førstnevnte type: Efter min vurdering vil dette ligge i selve begrepet ‘oldboys’, slik at spørsmålet ditt blir av analytisk apriori art», fortsatte han, med klar og implisitt hentydning til at de samme kravene til presishet og begrepsavklaring burde gjelde ikke bare i elfenbenstårnet.
Og ellers?
«Nu er vi klare for Europa», avsluttet han, og tørket en tåre mens han teatralsk vendte blikket mot horisonten
og nye utfordringer. «Men først skal vi trene på fredag.»

Treningstid

Studentsenteret, fredag kl. 1900-2000

Kontakt

Førstelag: Tommy Strand, Institutt for biologi, tlf.: (55 5)8 44 09
Oldboys: Rune Falch, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, tlf.: (55 5)8 30 20