Årsmøte
UBIL sitt årsmøte ble avholdt 20. mars 2017. Årsmøtereferat er tilgjengelig her
UBIL styret
Bli medlem

Ta kontakt med styret
To become a member contact the board

Aktuelt

UBIL deltar i SYKLE TIL JOBBEN aksjonen
19. april til 17. juni 2017
Se: sykletiljobben.no

Om UBIL

Universitetets bedriftsidrettslag – UBIL – ble stiftet 27. januar 1969.

Lagets formål er “ved samarbeid og kameratskap å fremme idretts- og friluftsliv i sunne former for alle som har sitt virke ved Universitetet i Bergen og andre institusjoner tilknyttet dette” (UBILs vedtekter, § 1).

Laget er tilsluttet Norges idrettsforbund gjennom Hordaland bedriftsidrettskrets og Norges bedriftsidrettsforbund.

Vedtekter

Årsmøte 2014

Dag: torsdag 3. april
Tid: kl. 16.00
Sted: Seminarrom1, Realfagsbygget.

Alle UBIL-medlemmer har forslags- og stemmerett på UBILs årsmøte.

Inkalling og sakspapirer 2014

 

Sakspapirer fra tidligere årsmøter

Årsmøte 2013

Årsmøte 2012

Årsmøte 2011

Årsmøte 2010

Alle synspunkter som kommer til utrykk i denne bloggen tilhører forfatteren eller den enkelte kommentator, og er ikke utrykk for Universitetet i Bergens offisielle holdning eller politikk med mindre dette er spesielt anmerket.