Om UBIL

Universitetets bedriftsidrettslag – UBIL – ble stiftet 27. januar 1969.

Lagets formål er «ved samarbeid og kameratskap å fremme idretts- og friluftsliv i sunne former for alle som har sitt virke ved Universitetet i Bergen og andre institusjoner tilknyttet dette» (UBILs vedtekter, § 1).

Laget er tilsluttet Norges idrettsforbund gjennom Vestland bedriftsidrettskrets og Norges bedriftsidrettsforbund.

 

Ressurser for styret og øvrige med verv i idrettslaget


Administere nettsider
(krever innlogging)

Administrere e-postlister (krever innlogging):

Vedlikeholde liste for e-post til alle medlemmer
Vedlikeholde liste for e-post til oppmennene
Vedlikeholde liste for e-post til styret

Ikke tilgang? Kontakt styret.