Medlemskap

Hvem kan bli medlem?

Universitetets bedriftsidrettslag – UBIL – er et av flere velferdstilbud til universitetets ansatte.

Alle ansatte ved Universitetet i Bergen og Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) og deres ektefeller kan bli medlem av UBIL. Studenter med studierett anses som ansatte ved UiB.

Medlemskap koster kr. 300,- pr år (150,- for pensjonister).

Medlemskontingent betales med Vipps til 580301 eller til konto 0540 08 73536. Det blir sendt ut mail om dette til alle medlemmer.

Hvordan bli medlem?

Ta kontakt med gruppelederen til den gruppen/de gruppene du ønsker å være med i for å få hjelp til å komme i gang. Nye UBIL-medlemmer må registrere seg i idrettens medlemsregister. Det tar bare et par minutter hvis du følger denne enkle oppskriften: medlemsregistrering ubil. Du kan også enkelt legge til medlemskap i UBIL hvis du allerede er registrert for en annen klubb.

Eksternt ansatt?

Ansatte ved bedrifter med særlig tilknytning til UiB kan også bli medlemmer. UBIL har blant annet medlemmer fra følgende bedrifter:

NSD
NORCE
Nansensenteret
Diku
m.m.

 

Ønsker du å starte en ny gruppe i UBIL?

Savner du «din» idrett i UBIL? Vi ønsker å vokse og gleder oss til å komme i gang med nye aktiviteter. Vestland Bedriftsidrettskrets har mange spennende aktivitetstilbud. For å starte en nye gruppe bør du ta kontakt med styret. Det bør være interesse fra minst fem personer, og en av disse må påta seg gruppeledervervet.

 

Medlemsfordeler

Fysisk aktivitet gir bedre fysisk og psykisk helse, og hva er bedre enn å treffe sine UiB-kolleger utenfor kontor og møterom!

Vi skal ikke nødvendigvis bli best i vår idrett, men vi holder på fordi det er gøy. Alle er velkommen i UBIL.

På gruppenes sider finner du info om treninger og andre aktiviteter i de ulike idrettene. Ta kontakt med gruppeleder hvis du lurer på noe eller ønsker å bli med.

Startkontingenter

Startkontingenter dekkes med 50 % inntil kr. 700,- pr. år.

Søknad for inneværende år sendes sammen med kvitteringer på epost til kasserer. Frist er 1. november.

Nasjonalt

Medlemsfordeler presentert av Norges bedriftsidrettsforbund.