Styret

Styrets sammensetning 2019:

Leder: Hege Aarethun, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tlf: (55 5)8 91 77
(Medlemskap, utstyr, forslag om nye idrettsgrender, kontakt med UiB og Hordaland bedriftsidrettskrets, generelle henvendelser)

Nestleder: Tommy Strand, Institutt for biologi, tlf. (55 5)8 44 09
(Reservasjon av hall, treningstider, Studentsenteret)

Kasserer: Kjell Trengereid, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf: (55 5)8 31 88
(Medlemskap, lønntrekk, epostlister)

Sekretær: Benedikte Svardal
(Møtereferat, UBIL’s websider, dokumentarkiv, epostlister)

Styremedlem: Christiane Trösse , Institutt for biovitenskap, tlf. (55 5)8 44 46

 

Varamedlem:Rune Falch, Filosofisk institutt, tlf: (55 5)8 25 68

Varamedlem: Heikki Savolainen , Institutt for biovitenskap, tlf: (55 5)8 4454

Revisor: Tor Sørevik, Matematisk institutt, tlf: (55 5)8 41 72