Styret

Styrets sammensetning:

Leder: Tommy Strand, Institutt for biovitenskap, tlf. (55 5)8 44 09
(Medlemskap, utstyr, forslag om nye idrettsgrender, kontakt med UiB og Hordaland bedriftsidrettskrets, generelle henvendelser)

Nestleder: Heikki Savolainen, Institutt for biovitenskap, tlf: (55 5)8 4454
(Reservasjon av hall, treningstider, Studentsenteret)

Kasserer: Kjell Trengereid, Eiendomsavdelingen, tlf: 970 18 792
(Medlemskap, epostlister)

Sekretær: Christiane Trösse, Institutt for biovitenskap, tlf. (55 5)8 44 46
(Møtereferat, UBIL’s websider, dokumentarkiv, epostlister)

Styremedlem: Trond Gravvold, IT-avdelingen, tlf: (55 5)8 40 14

Varamedlem: Kjersti Sagosen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf: (55 5)8 34 47

Varamedlem: Rune Falch, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, tlf: (55 5)8 30 20