Skyting

Skytegruppen er i gang igjen etter en tid med lite aktivitet!

Nils-Olav

Tidligere har  skytegruppen drevet med luftgeværskyting og deltatt i bedriftstevner. Skytegruppen har hatt sin base i Åstveithallen. Der var gruppens utstyr oppbevart. Gruppen har hatt fire luftgevær (konkurransevåpen) som medlemmene deler på.

      

Kontakt Trond Gravvold IT-avdelingen, tlf. 924 87 482