Årsmøte

Årsmøte 2019 avvikles mandag 25. mars kl. 16.30 på seminarrom A+B i kjelleren på Muséplass 1.

Benytt inngang fra baksiden ved sykkelskurene mot Uphil.

Det vil bli servering i møtet, og vi har derfor behov for tilbakemelding på hvem som kommer. Fint om du melder til ubil-styret@uib.no innen 22. mars om du kommer.

Innkalling og sakspapir