Langrenn

Skigruppen ved UiB består av en håndfull uorganiserte individualister som likevel møtes med jevne mellomrom.  Vi ønsker flere aktive skiløpere på alle nivå velkommen!  Det arrangeres relativ fast torsdagstrening.

 Treningstid

Hver torsdag kl. 1630. Møtested er utenfor hovedinngangen til Studentsenteret. Vær presis! Ta kontakt med janpetter.hansen@ift.uib.no hvis du ønsker å få info om hvilken trening som planlegges og for å bestille plass i bil til skiløypen.

Kontakt

Jan Petter Hansen, Institutt for fysikk og teknologi, tlf. (55 5)8 27 64

Renn

Hver sesong arrangeres enkelte bedriftsrenn, dessverre ikke etter fast annonsert skjema

Ta kontakt om du ønsker felles transport etc. Ubil dekker 50% av startkontingenter opp til 700 kr. totalt.

Skarverennet og helgetur til Ottesheimen

Årets tradisjonsrike sosiale samling er Skarverennet. Vi har til dette rennet tradisjon for å leie UiBs hytter på Ustaoset og arrangerer en sosial weekend fra fredag til søndag.